Affärsplan

Affäsplan

Vad?


En affärsplan är ett dokument och verktyg som beskriver ett företag eller organisation utifrån ett antal rubriker som ska ger en fullständig bild av verksamheten och dess riktning. Att definiera affärsplanens mottagare är viktigt då innehållet bör anpassas efter denne. Om det är ett internt styrdokument eller till för att locka investerare avgör alltså hur innehållet formuleras. Huvudrubrikerna är generellt samma genomgående i alla affärsplaner men på olika detaljnivå och ordning. Även längden varierar men bör hållas relativt kort, inte minst enkel för att vilken läsare som helst ska få en bra och snabb förståelse av verksamheten.

Exempel på rubriker är följande;

1. Affärsidé
2. Vision & Mission
3. Målsättning & Aktivitetsplan
4. Värdeerbjudande & Kunder
5. Marknad
6. Positionering & Konkurrenter
7. Värdekedja & Kärnkompetenser
8. Organisation & Styrning
9. Finansiella konsekvenser & Budget

Varför?

 

Idag är det många företag och organisationer som upplevs ha en otydlig riktning och helhetsbild av sin verksamheten. Därför är syftet med affärsplanen att definiera vad företaget är, gör och hur affärsidén ska förverkligas i form av konkreta mål och till det kopplade aktiviteter. Detta är anledningen till att affärsplanen bör ses som ett verktyg, inte bara som ett dokument.

Vem bygger ett hus utan att göra en ritning först? På samma sätt fungerar affärsplanen för företag eller organisationer. Detta gäller inte minst för ett startup då en välformulerad och tydlig affärsplan kan vara avgörande för att få investering eller bara hjälpa ägarna att konkret formulera sin affärsidé. På så sätt blir det enklare att se om den följer en röd tråd och identifiera brister och styrkor och utifrån det börja bygga en unik verksamhet.

Hur?

 

Just do it. Oavsett om det handlar om en stor koncern, en ideell förening eller ett startup finns det ingen bra ursäkt till att inte göra en handlingskraftig affärsplan. Det kan markant öka möjligheterna att lyckas och nå sina mål.

Vanliga fallgropar

Att skriva en affärsplan är inte en utmaning i sig. Utmaningen ligger i att faktiskt bestämma en distinkt riktning och leva det som formuleras. Några vanliga fallgropar som gör att affärsplanen och arbetet efter inte lyckas kan vara följande;

– Fina ord & Svårt att förankra
Ledningen har inte förstått syftet eller vet inte hur de ska kommunicera och förankra affärsplanen ner i organisationen. Istället för att använda den som ett verktyg för styrning och en handlingsplan stannar det vid att vara ett visuellt dokument skrivet med fina och stora ord.

– Vågar inte begränsa sig
Många företag vågar inte begränsa sig när det kommer till  erbjudande, kunder och marknad. Istället för att bestämma sig för ett specifikt kundsegment vill man bredda sitt sortiment och erbjuda detta till många olika kundsegment. Detta ser företag som en möjlighet till att öka sin omsättning eller stärka sitt varumärke när det i själva verket kan resultera i förluster och en otydlig riktning. Affärsplanen blir här ett bra hjälpmedel att se kritiskt på sin verksamhet och en möjlighet att sedan sätta en distinkt och unik affärsidé.

– Ser inte affärsplanen som levande
När affärsplanen är klubbad och det nya året börjar är det lätt att se dokumentet som oföränderligt, vilket är en felaktig uppfattning. Affärsplanen bör vara ett levande dokument som under tiden kan justeras när nya saker förändras i organisationen. Annars förlorar den helt sitt syfte att visa riktning och vara en handlingsplan mot uppsatta mål.