Alternativa konsolideringsmetoder

 

Om modellen

När man ska införa ett Shared Servcie Center (SSC) finns det huvudsakligen tre vägar att gå:

1.Lift & Shift – Innebär att man först konsoliderar all verksamhet till en fysisk plats och initialt arbetar vidare ”precis” som tidigare vad avser processer och system. Därefter börjar förändringsresan mot standardiserade processer och system.

2.Först design, sedan konsolidering – Förändringsresan börjar med att ta fram nya och standardiserade processer och systemlösningar för centrat. När enhet för enhet sedan konsolideras till centrat börjar de arbeta enligt de nya processerna.

3.Lokala processförbättringar – Detta innebär att vi tar fram och inför nya och standardiserade processer och systemlösningar på respektive enhet för att sedan flytta detta till ett SSC

De tre alternativen har sina för och nackdelar. Alternativ 1 är att föredra när man har ont om tid och snabbt måste få fram effektiviseringar. Alternativ 2 är en mer kontrollerad process och kan ofta generera den bästa långsiktiga effektiviteten. Alternativ 3 är relativt ovanlig då den utgör den längsta vägen mot målet vilket driver kostnader. Vinsten är dock en väldigt kontrollerad process i detta alternativ.

När kan modellen användas

Modellen används i ett projekts förstudiefas där man ska svara på frågor som:

Hur stor är besparingspotentialen?

Vilket är bästa sättet att gå från dagens läge till ett konsoliderat läge?

Vad kommer förändringsresan att kosta?