Controllerdagen 2018

Controllerdagen 2018

Varmt välkomna till FAR:s Controllerdag 2018.
Årets tema är styrning bland robotar och Artificiell Intelligens.

Intresset för robotar som automatiserar våra processer och Artificiell Intelligens (AI) som automatiserar våra beslut har ökat kraftigt det senaste året.

Frågorna vi ställer oss är många. Vi kommer under dagen att diskutera de olika begreppen, möta forskare som betraktar utvecklingen från ett teoretiskt perspektiv, samt personer med kunskap om de tekniska lösningarna och företag som berättar om sina erfarenheter av robotar och AI.

  • Kommer styrningen av våra bolag/organisationer att bli annorlunda?
  • Förändras de ekonomiska förutsättningarna?
  • Ska vi betrakta robotar och AI som egna medarbetare med behov av ledning och utvecklingsstöd?

30 maj

09:30-17:00

IVA Konferenscenter - Grev Turegatan 16, Stockholm