Förändringshjulet

Förändringshjulet

Om modellen

En förändring innebär ofta ett omfattande arbete. Det är viktigt att hålla i arbetet under hela förändringsprocessen – från de initiala planeringsfaserna till dess att förändringen tagit plats som en viktig del av verksamheten. Förändringsarbetet behöver styras och följas upp kontinuerligt för att hålla fokus hela vägen. Förändringshjulet är ett hjälpmedel i detta arbete.

1.Den inledande fasen handlar om att definiera projektet, utforma strukturer och tydliggöra ansvar som stödjer förändringen.

2.Utformning av tillvägagångssätt innebär att planera hur förändringen ska genomföras, vilka som ska involveras och när. Under denna fas är det vanligt att den eller de som ansvarar för förändringen successivt släpper taget i tron att förändringen nu är så väl förankrad att genomförandet sker utan deras involvering.

3.Under genomförandefasen implementeras förändringen. Det är viktigt att fortsätta kommunicera och förankra förändringen för att hantera eventuellt motstånd och svårigheter effektivt även under denna fas.

4.Tillsätt en eller flera förändringsledare som ansvarar för att driva igenom förändringen och följa upp resultatet ända tills förändringen betraktas som en del av verksamheten.

När kan modellen användas

Förändringshjulet är en modell som hjälper dig att behålla fokus på förändringsarbetet hela vägen från definition av projektet till genomförande. Detta sätt att förhålla sig till förändringen ger dig kraft att hålla i arbetet genom hela processen. Förändringen kan vara organisatorisk, handla om processer eller innebära förändrade ansvar och roller.