Förändringsledning

Om modellen

I princip alla projekt som Claesson Konsult är med och driver handlar om att hjälpa en kund att förändra något i sin organisation eller styrning. Att enbart isolera problemet, analysera och designa en lösning inte tillräckligt för att förändring ska ske. Där kommer Kotters åtta steg för förändring väl till pass som verktyg för att få med sig organisationen.

De åtta steg är följande:

1.Skapa en känsla av vikt/ att det är bråttom: utan en grundupplevelse att vi måste göra något annorlunda händer ingenting.

2.Skapa en stark styrgrupp: viktigt att får bred representation i organisationen, expertkompetens samt informella ledare.

3.Utveckla visionen och strategin för slutmålet: måste kunna tydligt artikulera vad slutmålet är och hur det uppnås.

4.Kommunicera vision och strategi för förändring: en nyckel är att kommunicera genom så många kanaler och så mycket att man själv tröttnar på budskapet, då börjar det sjunka in.

5.Uppmuntra och ge mandat till andra att agera på visionen: de i organisationen som förstår visionen och börjar brinna för den måste kunna få agera på den så att inte engagemang släcks.

6.Planera för kortsiktiga vinster: mycket viktigt att snabbt planera in en pilot för att skapa tydliga resultat. Detta för att vända den stora massa som ofta fortfarande är avvaktande mot projektet för att se om det verkligen kommer leda till något.

7.Konsolidera förbättringar som skapas och skapa mer: fortsätt i outtröttlig takt att skapa resultat även efter initiala framgångar.

8.Stadfäst förändringen i kulturen: viktigt att det inte längre är en projektdriven förändring utan del av nya normalläget.

När kan modellen användas

Modellen används för att på ett metodiskt och strukturerat sätt driva och säkerställa den förändringen som projektet har som huvudsyfte att implementera. Modellen fungerar som en checklista i planeringsfasen för att säkerställa att man i planen inkluderar aktiviteter och leveranser för de åtta olika stegen. Löpande under projektet följs den lagda planen med de åtta stegen  naturligt inkluderade i genomförandet. På så vis ökar graden för en lyckad implementering av vad det än månde vara, allt från ett Shared Service Center till ett nytt affärssystem.