Insats/Effektmatris (Pick-chart)

Insats och effekt matrisen (PICK-diagram) är ett verktyg, från början utvecklat av Lockheed Martin, inom LEAN som organisationen kan använda för att sortera och prioritera sina förbättringsidéer. Detta för att bedöma vilka förbättringsidéer som verkligen är värda att genomföra. Prioriteringen bedöms utifrån den insats som förbättringsidéerna kräver i relation till de effekter de har. Genom att använda dessa två bedömningsgrunder skapas en fyrfältsmatris som hjälper till att prioritera.

 

Det som avgör graden av insats (liten-stor) beror på:

 • Kostnad, hur mycket det kan tänkas kosta.
 • Organisationskomplexitet, hur många parter som behöver vara involverade för att lösa problemet samt hur många parter som berörs av förändringen.
 • Systemkomplexitet, är det ett komplext IT problem eller inte.
 • Tid, hur lång tid det tar att genomföra.

 

Det som avgör graden av effekt (liten-stor) beror på:

 • Hur mycket tid som kan frigöras alternativ elimineras genom att göra förändringen
 • Besparingspotential i pengar som kan nås genom att göra förändringen
 • Vilka kvalitetsökningar som förändringen medför

 

Baserat på bedömningen kommer förbättringsidéerna sorteras in i de fyra olika kategorierna i matrisen:

 • De idéer som hamnar i Möjligt (P) bedöms utifrån om det finns ett tillräckligt värde i att införa
 • De idéer som hamnar i Genomför (I) är prioriterade och ska genomföras
 • De idéer som hamnar i Utmana (C) kan utvärderas om det finns andra sätt att genomföra förbättringen så att insatsen minskar ex. tidsåtgång, antal involverade, pengar, komplexitet etc.
 • De idéer som hamnar i Avfärda (K) bör läggas åt sidan men utvärderas igen vid ett senare tillfälle