Kuben

Om modellen

För att driva förändringsprocessen på ett framgångsrikt sätt behöver du som förändringsledare beakta olika aspekter av verksamheten på alla nivåer i organisationen.

  • Värderingar: Tankar, känslor, engagemang
  • Beteende: Arbetssätt, förmåga
  • Kultur: Stämningen på arbetsplatsen, kollektivt beteende
  • Strukturer: Arbetsprocesser, organisationsstruktur

Den övergripande projektplanen behöver innehålla strategier för hur samtliga områden ska hanteras.

När kan modellen användas

Vid ett större förändringsarbete sätts många områden i organisationen i gungning. Modellen är en hjälp för förändringsledaren att beakta dessa områden genom att utforma strategier för att hantera eventuella hinder mot förändringen. Utmaningen i en förändringsprocess är ofta att de kulturella aspekterna underskattas eller glöms bort. Det kan t.ex. finnas starka subkulturer inom organisationen som försvårar en sammanslagning av avdelningar eller funktioner. Kuben hjälper dig att beakta även dessa delar av förändringsprocessen.