Lönsamhetsmodell

Om modellen

Modellen utgår från orsak- verkan- samband och ger företaget ett resultat per uppföljningsobjekt, kostnader för olika resurser och aktiviteter samt vad som driver verksamhetens kostnader.

Modellen består av tre huvudsteg:

1.Organisationens kostnader sorteras i olika resurser såsom personal, lokal eller utrustning.

2.Resurserna allokeras till företagets processer och aktiviteter efter användningsgrad, så kallade resursdrivare.

3.Aktivitetskostnader allokeras till uppföljningsobjekten utifrån hur objekten belastar processerna.

När kan modellen användas

Modellen används lämpligast då företaget önskar en hög precision i sin lönsamhetsbedömning, exempelvis om:

1.Besluts ska tas om prioritering av produkter och kunder.

2.Beslut ska fattas om hur företaget ska utvecklas för att öka sin lönsamhet.

3.Prissättning och förhandlingar med befintliga och nya kunder.