Performance Management System

Performance Management System

Performance Management System

Det finns hyllkilometer av litteratur kring ämnet men det har länge saknats en sammanhållen bild av de komponenter som tillsammans bildar en bra styrmodell. A. Ferreira och D. Otley publicerade 2009 en artikel i Management Accounting research artikeln ”The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis” som på ett bra sätt sammanfattar litteraturen kring styrmodeller.

Artikeln listar 12 frågor som man som verksamhet bör ställa sig, när en styrmodell ska tas fram.

Vi kommer under de kommande veckorna att gå igenom samtliga av modellens komponenter och ge vårt perspektiv på dessa.
Modellen och dess komponenter kommer successivt att presenteras här nedanför.