Professorn har ordet

Professorn har ordet

 

I dagarna hade vi nöjet att ha Christian Ax, professor vid Göteborgs Universitet, hos oss för en interaktiv lärosession på ämnet styrning. Christians forskningsområden fokuserar på spridning av ekonomistyrningsinnovationer, design och användning av ekonomistyrning som styrmix.

Ax uppdaterade oss om de senaste trenderna inom ekonomistyrning och presenterade sin senaste artikel Adoption of management accounting innovations: Organizational culture compatibility and perceived outcomes (2017).

I studien kartlägger han, tillsammans med docent Jan Greve, sambandet mellan hur tidigt en verksamhet inför nya koncept för ekonomistyrning och hur konceptens värderingar/ övertygelsegrunder korrelerar med verksamhetens organisationskultur. Dessutom inför de en ny dimension i analysen, när de kartlägger huruvida bolaget upplever en möjlighet med att införa ett nytt koncept eller om de inför konceptet för att undvika en risk, i form av att halka efter inom branschen och därmed uppfattas som avvikande och konservativa.

Studien kan i förläningen ge en tydligare förklaring till vilka verksamheter som intresserar sig för vilka idéer och varför verksamheterna agerar som de gör.

Läs hela publikationen här.