Undervisning på IHM

Undervisning på IHM

Vi på Claesson & Partners har alltid haft, och har fortfarande ett ben i akademin. Att hålla utbildningar i samverkan med universitet, yrkeshögskolor eller branschorganisationer har kommit att bli en en viktig aktivitet för att hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen inom våra områden och för vår kompetensutveckling.

Sedan 1980-talet har vi b.la. samarbetat med IHM Business School, där vi i dagsläget undervisar i kursen Ekonomistyrning.
Under höstterminen är det våra kollegor Lisa Hagen och Philip Holmgren, som har fått förmånen att utbilda en klass blivande redovisningsekonomer. Det är mycket uppskattat av studenterna att personer med branscherfarenheter kommer och undervisar. Detta är något vi definitivt kommer fortsätta med!