Activity based costing

Activity based costing

Robert S. Kaplan – Professor Emeritus i Leadership Development, vid Harvard Business School

Kaplan tar i klippet upp och diskuterar ett spännande case inom offentlig sektor.  Han belyser vikten av att synliggöra relevant information, genom att använda sig av Activity Based Costing.
Modellen gör det möjligt att knyta kostnader till resurser och aktiviteter och identifiera vad som driver verksamhetens kostnader.
Kaplan menar på att det är först när vi vet vad som driver våra kostnader, som vi har en chans att vidta förbättringsåtgärder.

Här har vi sammanfattat modellen i några enkla steg.