Att arbeta med Lean

Titel: Att arbeta med Lean

Författare: Mikkel Eriksen, Thomas Fischer, Lasse Mönsted

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2009

Vi har tidigare skrivit ett referat kring boken Att leda med Lean som är chefernas handbok till Lean i tjänstesektorn. Nu vill vi också passa på att slå ett slag för den matnyttiga och lättlästa boken för medarbetarna. På 30 mycket lättlästa sidor förklarar författarna både grunderna i Lean och hur man som medarbetare påverkas och praktiskt arbetar i en Lean-organisation. Utgångspunkten i denna bok, precis som i Att leda med Lean, är Leanhusets nio block eller byggstenar och handlar om hur man som organisation tar kontrollen över sin situation och skiftar om till att bli en lärande organisation. Genom vardagliga skildringar och praktiska exempel kan du som läsare få ett stöd i Leanarbetet och inspireras av hur andra gör och har gjort.

Lean-husets 8 principer

Husgrunden

Princip 1 – Förstå kunderna och organisera arbetet
Princip 2 – Ta över styrningen
Princip 3 – Skapa synlighet
Princip 4 – Lita på standarder
Princip 5 – Tydliggöra ansvaret

Husväggarna

Princip 6 – Skapa flöde
Princip 7 – Förebygga fel

Husets interiör

Princip 8 – Ständiga förbättringar

Vill du prata Lean?