Att leda med Lean

Titel: Att leda med Lean

Författare: Mikkel Eriksen, Thomas Fischer, Lasse Mönsted

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2008

Att leda med Lean – Referat

I och med att Lean är sprunget ur fordonsindustrin har mycket av litteraturen varit skriven för denna målgrupp. Men i takt med att principerna för Lean har spridit sig över till andra målgrupper har litteraturen även anpassats.

Att leda med Lean är en bok skriven för chefer på alla nivåer inom administration och service. Boken är baserad på personers erfarenheter av Lean i olika verksamheter.

Boken är uppbyggd kring Leanhuset som delas in i nio block där man menar att det är av stor vikt att man börjar med sitt Leanarbete i rätt ordning. Det handlar först om att förstå kunden och organisera sitt arbete utifrån vad man ska åstadkomma. Boken lyfter sedan vikten av ta över styrningen genom att dels visualisera arbetet som ofta är osynligt i administrativa processer, även att standardisera arbetssätt och att tydliggöra ansvaren. Boken beskriver de ovan nämnda punkterna som att lägga grunden i Leanhuset för att sedan arbeta med de mer ”klassiska” verktygen inom Lean som innebär att jobba med att skapa flöde, förebygga fel och att arbeta med ständiga förbättringar. Allt detta för att till sist maximera kundnyttan.

Boken beskriver på ett bra sätt hur man kan arbeta med Lean och dess verktyg i verksamheter som inte har en lika tydlig eller synlig process som för t.ex. i en tillverkningsindustri.