UTBILDNING: Automatisering med hjälp av RPA

UTBILDNING: Automatisering med hjälp av RPA

Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.

  • Kunskap och förståelse om RPA och digitala medarbetare
  • Exempel och demonstrationer av framgångsrika robotar
  • Verktyg för att komma igång med RPA
  • Verktyg för hur du väljer rätt processer för automatisering
  • Kunskap om effektiv styrning av RPA-arbetet

Kursbeskrivning

Vi lever i en digital värld där vi behöver hantera och bemästra många olika verktyg och system. Det kan handla om allt ifrån hur vi hämtar information från våra kunder och leverantörer, hur vi effektivt knyter ihop våra egna plattformar till hur vi möjliggör beslutsfattande på korrekta grunder. Dessutom ökar kraven på administrationen och systemen. Den här kursen tar sikte på hur ni med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka era kostnader.

Utbildningen är uppdelad i tre delar och är inriktad på administrativa processer inom såväl stödfunktionerna (ekonomi, HR, lön, IT, inköp etc) som de affärsdrivande funktionerna (sälj, marknad, produktion, kundtjänst/innesälj etc).

Kursen kommer på djupet gå igenom hur en digital medarbetare fungerar och hur ni kan få den att fungera i just er organisation. I kursen kommer ett antal vanliga fallgropar belysas samt hur dessa kan undvikas. Som deltagare kommer du även få ta del av verktygen för att utvärdera just ditt företags processer samt en praktisk övning på att utvärdera processer. Då många RPA-projekt stannar av kommer vi också att ägna en stor del av kursen åt att belysa nyckelaktiviteter för att lyckas med sin robotisering.

Varmt välkommen!

Stockholm & online

21 april 2021

09:30-17:00