Automatisering med hjälp av RPA

Automatisering med hjälp av RPA

I veckan höll vår kollega Jakob, tillsammans med FAR, utbildningen ”Automatisera med hjälp av RPA”.
Utbildningen omfattar en heldag och tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, höja kvalitén och dessutom sänka kostnaderna. Kursen går på djupet igenom hur en digital medarbetare fungerar och hur den kan tillämpas i just er organisation, både inom stödfunktionerna (ekonomi, HR, lön, IT, inköp etc.) och de affärsdrivande funktionerna (sälj, marknad, produktion, kundtjänst etc.).

I samband med att vi håller RPA-utbildningar och driver RPA-projekt får vi en hel del återkommande frågor:

  • Var börjar vi?
  • Hur börjar vi?
  • Vilka processer är lämpliga att automatisera?
  • Vad bör vi tänka på inför RPA-initiativ?

Vi brukar inleda våra RPA-projekt med en discovery-fas i syfte att identifiera lämpliga processer att automatisera. Det finns några enkla grundprinciper att ta fasta på för att identifiera vilka processer som är lämpliga för RPA.

Några av de principerna är:
– Processer med läsbar data i elektroniskt format
– Processer som är manuella och repetitiva
– Processer som är regelstyrda
– Processer med få undantag
– Processer med höga volymer
– Processer som inte stimulerar medarbetarna

Hantering av manuella fakturaunderlag, on-boarding av medarbetare eller att svara på vanligt förekommande frågor till någon av de administrativa avdelningarna är några bra exempel på processer som med fördel kan automatiseras.

I fas två bör verktyg för RPA väljas och där det finns en uppsjö av olika leverantörer och lika många olika licensmodeller. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med fler av verktygen vilka samtliga har sina för- och nackdelar och kan hjälpa er före, under och efter automation för att säkerställa effekthemtagning.

När väl val av process och verktyg är gjort bygger vi en demo av roboten och provkör den under uppsikt tills dess att den helt och hållet kan hantera sina arbetsuppgifter. Skulle en avvikelse uppstå kontaktar den någon av sina mänskliga medarbetare för att få hjälp med att lösa uppgiften och se till att samma fel aldrig uppstår igen.

Ett på rätt sätt hanterat RPA-projekt ska alltid vara kostnadsneutralt över ett verksamhetsår, men ofta når vi en positiv ROI över ett kvartal.

Kan du inte vänta tills nästa utbildningstillfälle och vill veta mer redan nu?
Tveka inte på att kontakta Jakob, så berättar han mer!

Stockholm & online

21 april 2021

09:30-17:00