Behåll konkurrenskraften, öka lönsamheten och sänk kostnaderna

Ett seminarium i tre delar

Trots en stor oro i världen, på finansmarknaden och inte minst inom energisektorn har svenska bolags konkurrenskraft stått sig bra under 2022. Dock tror de flesta bedömare på en vikande konjunktur där vi nu går in i en lågkonjunktur som är här för att stanna ett par år. Som en följd av detta kommer många verksamheter, både privata och offentliga, under 2023 att behöva vara mer återhållsamma och se över sin verksamhet. Efter sju år av högkonjunktur finns det dock mycket som verksamheterna kan göra utan att för den sakens skull äventyra sin konkurrenskraft. Vi på Claesson & Partners har sedan 1969 arbetat med att öka våra kunders konkurrenskraft genom att tillämpa det senaste inom forskning och utveckling och praktisera detta på många av Sveriges största verksamheter. Vi kommer nu tillsammans med FAR under tre seminarier guida er och ge konkreta tips på hur ni kan behålla konkurrenskraften, öka lönsamheten men ändå sänka kostnaderna. Startskottet går fredagen den 10 februari och efterföljande två fredagar med följande teman:

Del 1: Frigöra resurser och fokusera på det verkligt värdeskapande arbetet

I takt med de snabba omvärldsförändringarna ställs det höga krav på flexibiliteten i en verksamhets interna processer. Ledare för dessa processer ställs ofta i vägvalet mellan kundvärde och kostnad, en ofta omöjlig ekvation. Med rätt fokus är detta vägval onödigt, det går att skapa kundvärde och sänka kostnaderna samtidigt som dina medarbetare växer och utvecklas.

I detta frukostseminarium diskuterar vi hur din verksamhet kan lösa ut den till synes omöjliga ekvationen och tipsar om några steg för att ta er i rätt riktning. De huvudsakliga ämnen som kommer att belysas är:

– Hur processutveckling och Lean kan användas för att skapa en utvecklande organisation, som varje dag bli lite bättre
– Hur personberoenden kan elimineras och hur vi får alla att känna sig nöjda med sitt arbete
– Hur nya tekniker kring automation så som robotisering (RPA) kan ta över de icke värdeskapande aktiviteterna

10 februari

08:30-09:30

Online

Del 2: Bli en datadriven verksamhet och förstå lönsamheten på riktigt

I en allt mer föränderlig värld, med snabba skiften i konsumtionsmönster, hög- och lågkonjunkturer som avlöser varandra i en allt snabbare takt och med en global ekonomi som skapar nya affärsmöjligheter och konkurrenter allt snabbare, blir det allt viktigare att förstå vilka produkter och kunder som verkligen driver ditt företags lönsamhet.

I detta frukostseminarium diskuterar vi hur ditt företag kan öka sin lönsamhet och anpassningsförmåga, genom en djupare förståelse för vilka delar av verksamheten som adderar eller minskar värdet i organisationen:

– Hur vet du vilka av dina kunder och produkter som egentligen är lönsamma?
– Vet du vad som verkligen driver kostnader i ditt företag?
– Fattar ni era beslut på datadrivna grunder?
– Hur fångar ni data och hur är synen på datakvalité?

17 februari

08:30-09:30

Online

Del 3: Strategin har ändrats, men har ekonomistyrningen hängt med?

Företag uppdaterar kontinuerligt sin strategi och sina affärsmodeller för att möta förändringar på marknaden. Den senaste tiden har trenden kring ”servicification” varit stark i flera branscher. Utvecklingen har gått mot att man inte längre äger produkterna utan vi hyr dem. Den säljande verksamhet har således kvar tillgångarna i sin balansräkning. Den senaste tidens stora tillgång på billigt kapital har gjort att många företag idag inte beaktat konsekvenserna av en växande balansräkning och dess inverkan på företagets finansiering. Men i en tid med höjda räntor, lägre tillgång till kapital och en ökande balansräkning är det av yttersta vikt att fördela ansvaret för att skapa rätt beteende i organisationen.

I detta frukostseminarium diskuterar vi hur din verksamhet kan behålla styrningen mot strategin och affärsmodell i en föränderlig omvärld. Frågor som kommer att belysas är:

– Hur styr vi ”servicification”-modellen så att vi får en fullständig bild och skapar rätt beteenden i organisationen?
– Hur kan man tänka när man skall fördela ut ansvaret för balansräkningen?

24 februari

08:30-09:30

Online