Beyond Change Management

Titel: Beyond Change Management

Författare: Dean Anderson och Linda Ackerman Anderson

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2010

Referat

Beyond Change Management är en bok som handlar om konsten att leda förändringar. Boken ger både en konceptuell karta, men även praktiska verktyg och tekniker för att leda ett framgångsrikt förändringsarbete.

Författarna menar att det finns många olika typer av förändring, men de flesta större organisationsförändringarna idag handlar om totala omdaningar av verksamheter. I praktiken innebär det att det är svårt att förutse exakt vad förändringen innebär. Detta ställer krav på flexibilitet både hos förändringsledare och på förändringsprocessen.

Som förändringsledare bör du vara medveten om att förändringsprocessen består av mycket dynamik. En strukturerad förändringsprocess är därför multidimensionell. Vid utformning av förändringsprocessen bör du därför som förändringsledare ta hänsyn till medarbetarnas inställning, kulturen i organisationen, beteenden och strukturer, både på individ- och kollegial nivå, samt de interna och externa drivkrafter som påverka dessa dimensioner.

Att driva framgångsrikt förändringsarbete handlar till mångt och mycket om hur man kan vända den negativa och tveksamma inställningen till något positivt på alla nivåer. Vi och dem som vi leder måste se förändringar som varsel om en mer positiv framtid.

Hur väl man når en bestående förändring av arbetet beror på hur väl man som förändringsledare hanterar den mänskliga dynamiken som sätts i rörelse vid förändringsarbete.

Människor och processdynamik är helt beroende av varandra. Innehåll, människor och process måste integreras i en enhetlig förändringsstrategi som flyttar organisationen från var den är i dag till var den skall vara i framtiden.