Blue Ocean Strategy

Titel: Blue Ocean Strategy

Författare: Rita Gunther McGrath och Ian C. MacMillan

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2005

Blue Ocean Strategy – Referat

Efter Michael Porters resonemang om att ett företag måste välja positionering inom en bransch dvs., differentiering eller lågkostnadsfokus, skrevs boken Blue Ocean Strategy som kompletterar Porters resonemang med vad författarna kallar Blue Oceans.

Enligt artikelns författare skapas värde när ett företags agerande fördelaktigt påverkar värdet för köparna samtidigt som företagets kostnadsstruktur utvecklas gynnsamt. Köpvärdet ökar genom att erbjuda något som inte erbjudits tidigare i branschen, kostnadsstrukturen utvecklas gynnsamt när konkurrensfaktorerna i branschen elimineras eller reduceras samt genom stordriftsfördelar när försäljningsvolymen ökar till följd av det högre värderade erbjudandet.

Red Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Konkurrera på en befintlig marknadSkapa en my marknad
Besegra konkurrenternaGör konkurrenterna irrelevanta
Exploatera befintlig efterfråganSkapa och behålla ny efterfrågan
Ökade/minskade kostnader ger högre/lägre värdeBryta sambandet mellan värde och kostnad
Anpassa hela företagets värdekedja till den strategiskt valda positionen (differentiering eller lågkostnad)Anpassa hela företagets värdekedja till den strategiskt valda positionen (differentiering och lågkostnad)