BUSINESS ANALYTICS

INFORMATION OCH INSIKT ÄR EN TYDLIG KONKURRENSFAKTOR FÖR FÖRETAG IDAG. EFFEKTIVA PROCESSER FÖR ATT HANTERA OCH ANALYSERA INFORMATIONSTILLGÅNGARNA I VERKSAMHETEN ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT MÖJLIGGÖRA ETT FAKTABASERAT DATADRIVET ARBETSSÄTT OCH KVALITETSSÄKRAD STYRNING.

BUSINESS ANALYTICS

– Faktabaserade beslut –

 

Vår kompetens inom ekonomistyrning och lönsamhetsutveckling kombinerat med förmågan att omsätta modellerna till konkreta system skapar ett unikt erbjudande. Vi konkretiserar lönsamhets- och styrmodeller genom att göra relevant information tillgänglig till beslutsfattare i organisationen.

Vi vet av erfarenhet att det är omöjligt att fatta långsiktiga och lönsamma beslut utan att ha rätt information tillgänglig.

Vi erbjuder Business Analytics i syfte att hjälpa företag och verksamhetsledare till att fatta bättre beslut utifrån IT- och informationsprocesser. Tjänsten spänner brett över samtliga av våra kompetensområden, styrning, lönsamhet och organisationsutveckling, och samtidigt utgör den en fristående tjänst om det specifika behovet finns.

    • Datadriven verksamhetsstyrning
    • Datadrivna processer
    • En version av sanningen
    • Business Intelligence
    • Analytics
    • Datalager
    • Dashboards
    • Rapporter
    • Dataintegration
    • PowerBI
    • Qlikview
    • SQL

När organisationer växer och systemfloran ökar i både antal och komplexitet liksom mängden data så uppstår ofta ett behov av att centralisera och strukturera data i mer automatiserade flöden.

Vi vet, av erfarenhet, att det kan vara både svårt och frusterande att hitta rätt i djungeln av olika produkter och tjänster.
Vad finns det, hur fungerar det och framförallt vad kostar det är frågor som ofta cirkulerar hos ledningen.

Vår guide hjälper dig att sondera i terrängen av datalager, i syfte att bestämma vad som lämpar sig bäst för just er verksamhet.

Business Analytics Göteborg

– Claesson & Partners –

Just nu är vi omkring 20 konsulter som arbetar tillsammans på kontoret i Göteborg. Även om kontoret är på västkusten så är vår arbetsplats hela Sverige. Du hittar oss längst upp i Kiruna och längst ner i Skåne. Vi är där uppdragen finns.