Utbildning – Certifierad controller

22 maj 2023-16 maj 2024

09:30-17:00

Stockholm

Tillsammans med FAR håller vår kollega Kent Stenstrand utbildningen ”Certifierad controller”.

Kursbeskrivning
Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Kursinnehåll
Utbildningen består av fem block, som genomförs som två eller tredagarsseminarier. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbetena bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

De fem kursblocken är enligt följande och går att läsa mer om under ”anmälan”.

Block 1 – Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

Block 2 – Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

Block 3 – Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Block 4 – Informationssystem, styrning och företagsvärdering

Block 5 – Controllerrollen, avslutning och certifiering