Certifierad Controller

Certifierad Controller

FAR anordnar årligen en rad olika utbildningar, vilka vi får förmånen att både leda och föreläsa på.
Under mars startar utbildningen Certifierad Controller.

Utbildningen riktar sig till dig som är:

  • Controller
  • Ekonomichef/CFO
  • Redovisningsansvarig/chef

 

Programmet är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som controller, ekonomiansvarig eller liknande. Du bör ha varit verksam som controller, ekonomiansvarig eller liknande i cirka tre år.

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Den här kursen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Kursupplägg

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.