Charles Leadbeater

Charles Leadbeater

Charles Leadbeater – The era of open innovation

“Collaborative creativity” är ett begrepp forskaren Charles Leadbeater starkt förespråkar där han anser att det är avgörande för framtidens produkter och tjänster. Fenomenet handlar om att innovation är mer än bara professionella företag som försöker utveckla och förverkliga nya idéer. Istället är det passionerade amatörer och användare som är de nya innovatörerna. Dessa kan nämligen skapa och se möjligheter som företagen inte kan. Charles nämner mountainbiken som ett exempel. En produkt som utvecklades av ett community av cyklister där de plockade ihop delar från racer- och motorcyklar för att få den optimala cykeln. 15 år senare stod 65% av cykelförsäljningen i USA för just mountain bikes. Detta visar på att kreativitet kan vara så starkt när användaren själv får skapa produkter och tjänster utifrån sin passion, sina förutsättningar, verktyg och identifierade behov, istället för att företag ska gissa vilken efterfrågan som finns på marknaden.

”Collaborative creativity” kan också liknas vid begreppet ”Open innovation” som myntades första gången 2003 av Henry Chesbrough. Hans definition är ”ett medvetet in- och utflöde av kunskap för att accelerera intern innovation och att expandera marknader för externt användande av interna innovationer”. Begreppet handlar alltså om att ett företags utvecklande av idéer sker genom samarbete med personer och företag utanför den egna organisationen så som kunder, användare, återförsäljare och till och med konkurrenter. Detta blir allt mer vanligt idag och kan appliceras på de flesta verksamheterna. Lyckas man hitta rätt samarbeten och vågar vara öppen för extern input till sin business kan effekten bli stor. Ökad lönsamhet, nya marknadsandelar, nytt affärsområde, högre innovationsgrad, men också avgörande för ett företags överlevnad.

Med detta i huvudet kan det vara bra att reflektera en extra gång över vårt eget företags nätverk och andra viktiga externa parter.
Vem kan vi samarbeta med för att skapa värde? Vem har den kunskapen vi inte har? Vem kan vi hjälpa med vår kompetens?