FARs Controllerutbildning

FARs Controllerutbildning

FAR anordnar årligen controllerutbildningar på vilka vi har förmånen att föreläsa inom bl.a. ekonomistyrning, lönsamhet, lean och shared service center. I veckan har vi undervisat i Malmö och nästa tillfälle blir i Göteborg i mitten av november.

Utbildningen riktar sig till dig som är controller eller som har arbetat med controllerliknande uppgifter i minst ett år. Du kommer att kunna tillgodogöra dig utbildningen bättre om du har kunskaper i grundläggande redovisning, styrning och management.

Kursbeskrivning

FAR erbjuder en unik utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper och ett lyft i din karriär och där controllerutbildningen ger dig de rätta verktygen för att vara väl rustad för framtidens utmaningar.

Controllerrollen har aldrig varit viktigare. Idag innefattar controllerns och ekonomichefens arbete inte bara den traditionella ekonomi- och redovisningsdelen. Behovet att knyta den ekonomiska analysen till verksamheten och skapa förståelse för att interagera med verksamhetens aktörer blir allt större. Dessa krav växer i takt med hårdare konkurrens och snabba omvärldsförändringar. Controllern behöver vara proaktiv i styrningen av verksamheten. Inte minst måste controllern även beakta de icke finansiella värden som idag blivit allt mer viktiga, såsom kvalitet, hållbarhet, kompetens, teamwork, projektledning, kommunikation och varumärkesbyggande.

Målsättningen med kursen är att förändra:

– Interaktionen mellan affärs-/verksamhetsstyrning och ekonomi
– Controllerns roll som proaktiv kommunikatör och samtalspartner i organisationen
– Proaktivt agerande med moderna managementmetoder verktyg och synsätt

Under kursen varvas föreläsningar med praktiska exempel samtidigt som det ges utrymme där du får dela med dig av dina egna erfarenheter och ta del av andras.

Efter kursen kommer du att gå stärkt tillbaka till en roll som proaktiv företagsstyrare i din roll som controller med insikt om kopplingen mellan strategi, effektivitetsmodeller och ekonomi. Hur dessa förändringar påverkas och utvecklas genom dialog och nya informationsprocesser.

Kursinnehåll

– Styrmodeller och värdeskapande
– Controllern och affärssystemen
– Den nya controllerrollen
– Bortom budgetering/budgetlös styrning
– Marknadskommunikation och varumärkesbyggande
– Redovisning i utveckling

Under kursen varvas föreläsningar med praktikfall och övningsexempel samtidigt som du ges utrymme att dela med dig av dina egna erfarenheter och ta till dig av andras.