Controllerutbildning

Controllerutbildning

I samarbete med FAR välkomnar vi dig till tre utbildningsdagar med fokus på att stärka controllerrollen, i sin alltmer framträdande roll som proaktiv partner i företaget.

Kursbeskrivning
Controllerrollen har aldrig varit viktigare. I dag innefattar controllerns och ekonomichefens arbete inte bara den traditionella ekonomi- och redovisningsdelen. Behovet att knyta den ekonomiska analysen till verksamheten och skapa förståelse för att interagera med verksamhetens aktörer blir allt större. Dessa krav växer i takt med hårdare konkurrens och snabba omvärldsförändringar. Controllern behöver vara proaktiv i styrningen av verksamheten. Inte minst måste controllern även beakta de icke finansiella värden som i dag blivit allt mer viktiga, såsom, kvalitet, hållbarhet, kompetens, teamwork, projektledning, kommunikation och varumärkesbyggande.

Utbildningen ger dig de rätta verktygen för att vara väl rustad för framtidens utmaningar:

– Styrmodeller och värdeskapande
– Controllern och affärssystemen
– Den nya controllerrollen
– Bortom budgetering/budgetlös styrning
– Marknadskommunikation och varumärkesbyggande

Göteborg

25 - 27 oktober