Frukostseminarium

Välkommen på frukostseminarium!

Claesson & Partners bjuder in till frukostseminarium där Jan Bäckman och Jacob Öster delar med sig av insikter om varför ett datadrivet arbetssätt är en central del i en framgångsrik styrmodell 2022.

Vi kommer under seminariet belysa vad som krävs för att etablera ett datadrivet arbetssätt, hur det stärker styrmodellens olika komponenter, ekonomifunktionens roll i förändringen och hur den nya styrmodellen möjliggör analyser för ökad konkurrenskraft.

Vad kommer vi att tala om?

• Vad kännetecknar och definierar det datadrivna företaget?

• Kundcase – Framgångsfaktorer vid en förflyttning till ett datadrivet arbetssätt

• Möjligheter till förbättrad styrning genom ett datadrivet arbetssätt

• Ekonomifunktionens nya roll i en datadriven organisation

STOCKHOLM

17 maj

09:00-10:00 (frukost från kl. 8:30)

United Spaces Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63

GÖTEBORG

20 maj

09:00-10:00 (frukost från kl. 8:30)

Kaserntorget 5

ANMÄLAN