Dave Ulrich

Dave Ulrich

Lyssna till Dave Ulrich

Dave Ulrich ger sin syn på hur en framgångsrik transformationsmodell för HR ser ut.