Designing Effective Organizations

Titel: Designing effective organizations

Författare: Michael Goold, Andrew Cambell

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2002

DESIGNING EFFECTIVE ORGANIZATIONS – REFERAT

Författarna genomlyser och ger sin syn på ständigt aktuella utmaningar och frågor kopplat till organisationsstrukturer, tex. rapporteringsvägar, decentralisering och crossfunktionella koordinering. Boken lämnar läsaren med praktiska verktyg för att rationellt och datadrivet besluta om optimala organisationsstrukturer istället för, vilket är vanligt förekommande, politik och informella faktorer.

Författarna lyfter fram tre övergripande komponenter för att designa organisationsstrukturer:

  1. Nio stycken tester beskrivs som givet resultaten vägleder chefer i vilka strukturalternativ som är lämpliga/mindre lämpliga
  2. En gemensam och logisk taxonomi för olika  roller, relationer och funktioner är avgörande för att beskriva och diskutera olika designalternativ
  3. En praktisk process som hjälper chefer att på riktigt ta sig igenom utmaningen med att bestämma en optimal organisationsstruktur, dvs en organisation med maximalt självstyre men med tillräcklig struktur och hierarki för att vara effektiv. Detta kallar de ”Structured Network”