Seminarium: Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?

18 juni

08:30-09:30

Zoom

Tillsammans med FAR håller våra kollegor Jakob Sandberg och Stefan Svensson seminariet ”Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?”. Under detta interaktiva seminarium kommer vi att diskutera utmaningarna med hållbarhetsdata och hur dessa kan hanteras som katalysatorer för effektiv styrning och anpassning till nya regelverk.

Denna morgon kommer du att få verktygen att:
  • Integrera hållbarhet i din affärsmodell.
  • Förstå dina roller och ansvar i övergången till mer hållbara praktiker.
  • Utnyttja datadrivna insikter för att navigera genom komplexa regelverk och främja hållbar tillväxt.

Anmäl dig idag för att säkerställa din plats och ta del av värdefulla insikter som kommer att stärka din position som en framåtblickande ekonom i en värld där hållbarhet är avgörande.

Relaterade artiklar


Tillsammans med FAR  modererar vår kollega Kent Stenstrand i konferensen ”Verksamhetsstyrning 2.0”. beskrivning Denna konferens är Sveriges främsta mötesplats för ekonomistyrningsfrågor…Tillsammans med FAR  håller vår kollega Kent Stenstrand utbildningen ”Certifierad controller”. beskrivning Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala…Performance management systems, styrmodeller eller system för ledning och styrning som det kan översättas till på svenska, är ett område…Automatisering har legat högt på agendan under de senaste åren. Dessvärre är det många organisationer som inte får ut full…