VÅR HISTORIA

Affärsmässiga lösningar som gör våra kunder mer lönsamma och/eller effektiva baserat på tydliga leveranser förankrade i organisationen och väl utvald teori. Hur blev det så?

Mitt namn är Ingemar

När jag skrev mitt examensarbete för en välkänd professor i slutet av 60-talet så fascinerades jag av den starka kopplingen mellan teori och praktik. Detta blev en ledstjärna! Efter att ha genomfört några intressanta projekt i medelstora företag fick jag ett stort uppdrag som konsult i ett av våra absolut största verkstadsföretag. Då blev jag tvungen att anställa fler konsulter, och det blev grunden till Claesson & Partners.

 

Under denna period skedde stora förändringar inom traditionell styrning och redovisning. Den traditionella redovisningen, med inbyggda modeller, utvecklades till att stödja helt nya styrmodeller bland annat genom att de sk. kodsträngarna förlängdes. Vi kunde nu följa upp ansvarsområden, kundsegment produktområden, projekt på ett helt nytt sätt. Detta gav fantastiska möjligheter! Under en tjugoårsperiod utbildade vi ett hundratal stora och medelstora företag i styrning utifrån mått och objekt inom Mekanförbundets RP-projekt (numera Teknikföretagen).

Över 300 företag

Vi har under åren medverkat vid en total omläggning av ekonomistyrningen i ca 300 företag. Vårt fokus har varit styrning, strategi och informationsanalys.

 

Ofta har projekten även inkluderat införande och utveckling av IT-lösningar för att göra informationen tillgänglig. Då samverkar vi ofta med IT-företag som sköter den tekniska lösningen. Vi, som projektledare, är länken mellan företagsledning och IT-leverantör.

 

Idag arbetar vi mycket med ledningsinformationssystem och datalager som ger obegränsade möjligheter att hantera stora mängder data. En gemensam utdataplattform med användarvänliga gränssnitt som stöttar beslutsfattande. Systemen måste fungera men utan rätt information sker ingen förändring!

``Vi kunde nu följa upp ansvarsområden, kundsegment och produktområden på ett helt nytt sätt. Detta gav fantastiska möjligheter!``

Strategi i centrum

Samtidigt har vi alltid följt den teoretiska utvecklingen. Processorientering, Lean production, aktieägarvärde, Balanced Scorecard, nya budgetmodeller. Idag är strategi ledstjärnan – att välja vad man skall göra och välja bort det man inte skall göra. Att få med människorna i projekten har alltid varit viktigt för oss.

 

Strategi utgår ofta från ett kundvärdeerbjudande. Bakom kundvärdeerbjudandet måste det finnas specifika processer som kan leverera det man lovat. Detta har också bidragit till att den kundfokuserade ABC-kalkylen har blivit mycket väsentlig för beslutsfattandet genom att tydliggöra var företag tjänar pengar. Inom detta område har vi skapat stora förändringar i företagens lönsamhetsstyrning.

Att se människan

Företag styrs inte av system och rutiner utan av förståelse. Därför har vi fokus på utbildning i många olika sammanhang – Handelshögskolor och Universitet, olika MBA-utbildningar, företagsledarutbildningar såsom IFL m.fl.

 

Idag tillhör vi de få konsultföretag som snart har passerat 40-årsgränsen. Det bygger förmodligen på kombinationen nytänkande och erfarenhet!

 

Vi har som mål att alltid vara långt fram i våra tankegångar och alltid prestera för våra kunder. Om du är intresserad av att få veta mer om oss så vill vi gärna att du hör av dig.

Välkommen till oss på Claesson & Partners

De bästa hälsningar /

Ingemar Claesson
Grundare och Partner