John Kotter

John Kotter

Lyssna till John Kotter

John Kotter diskuterar skillnaden mellan ”change management” och ”change leadership”.