Leanspel with a view!

Leanspel with a view!

Vi driver en hel del projekt med inriktning mot Lean och processorienterat arbetssätt.
Projekten genomförs både inom offentlig- och privatsektor, med målet att tillsammans med medarbetarna effektivisera verksamheten och dess processer genom att etablera grunden för och implementera ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Under de senaste åren har projekten rört sig från att drivas primärt mot ekonomifunktioner till att genomföras både inom lön, HR och en rad olika stödfunktioner inom både större och mindre organisationer.

Vi inleder alltid den här typen av projekt med att spela vårt Leanspel, som på ett enkelt och lekfullt sätt visualiserar en arbetsprocess inom vilken ett kontinuerligt förbättringsarbete kan praktiseras.
Speldagen brukar bjuda på en hel del aha-upplevelser och vara mycket uppskattad.

Efter avslutat projekt uttrycker både chef och medarbetare ofta hur betydelsefullt arbetet har varit.
Inte minst för att de definierat en gemensam bild av verksamhetens processer och identifierat en rad förbättringsområden, men också för att de efter avslutat projekt både har en metod och en rad verktyg för att arbeta med utveckling inom sin verksamhet och gentemot angränsade verksamheter.

”Nu kan vi omvandla gnäll till förbättringsförslag!”

Hör av dig till oss så berättar vi mer!