Lönsamhet

 

LÖNSAMHET

Företag verkar idag i en allt mer föränderlig värld, med snabba skiften i konsumtionsmönster, hög- och lågkonjunkturer som avlöser varandra i en allt snabbare takt. Den globala ekonomin möjliggör att konkurrenter allt snabbare kan ta sig in på marknaden, det blir därför allt viktigare att förstå vilka produkter och kunder som verkligen driver ditt företags lönsamhet.

RÄTT FRÅGOR

Vet ni hur det ser ut hos er? Med hjälp av vår beprövade metodik kan vi hjälpa er att besvara de tre viktigaste frågorna för att kunna bli ett mer lönsamt bolag.

CHECK, CHECK & CHECK

  • Vilka kunder och produkter driver dagens lönsamhet?
  • Vad kan ni göra för att utveckla lönsamheten?
  • Hur skall styrmodellen se ut för att driva lönsamhet på både lång och kort sikt?

VÅR ERFARENHET VISAR

  • 40 % av verksamheten är olönsam
  • 35 % av verksamheten är marginell
  • 25 % av verksamheten skapar hela vinsten
En klar majoritet av våra projekt är vid en implementering kassaflödesneutrala redan under första året!