Lönsamhet

 

LÖNSAMHET

FÖRETAG VERKAR IDAG I EN ALLT MER FÖRÄNDERLIG VÄRLD, MED SNABBA SKIFTEN I KONSUMTIONSMÖNSTER, HÖG- OCH LÅGKONJUNKTURER SOM AVLÖSER VARANDRA I EN ALLT SNABBARE TAKT. DEN GLOBALA EKONOMIN MÖJLIGGÖR ATT KONKURRENTER ALLT SNABBARE KAN TA SIG IN PÅ MARKNADEN, DET BLIR DÄRFÖR ALLT VIKTIGARE ATT FÖRSTÅ VILKA PRODUKTER OCH KUNDER SOM VERKLIGEN DRIVER DITT FÖRETAGS LÖNSAMHET.

CHECK, CHECK & CHECK

  • Vilka kunder och produkter driver dagens lönsamhet?
  • Vad kan ni göra för att öka verksamhetens lönsamhet?
  • Hur skall styrmodellen se ut för att driva lönsamhet på både lång och kort sikt?

VÅR ERFARENHET VISAR ATT

  • 40 % av verksamheten är olönsam
  • 35 % av verksamheten är marginell
  • 25 % av verksamheten skapar hela vinsten

RÄTT FRÅGOR

Vet ni hur det ser ut hos er?
Med hjälp av vår beprövade metodik kan vi hjälpa er att besvara de tre viktigaste frågorna för att kunna bli ett mer lönsamt bolag.

PORTFÖLJOPTIMERING

Se bortom bruttomarginalen. Vi hjälper dig att analyser och framförallt förstå vilka produkter och kunder som är lönsamma och vilka som dränerar resultatet.

 

LÖNSAMHETSPUSSLET

För att påverka företagets långsiktiga lönsamhet måste alla komponenter i affärsmodellen analyseras. Vi hjälper dig att förstå hur DIN lönsamhet uppstår och hur DU kan förbättra den radikalt.

 

STANDARDKOSTNADER

För att driva lönsamhet krävs en effektiv styrmodell med tydliga ekonomiska ansvar. Vi hjälper dig att utveckla, etablera och realisera standardkostnader och en effektiv ekonomimodell i din organisation.

 

Vårt erbjudande inom lönsamhetsområdet är unikt då vi både har affärsförståelse och kan effektivt implementera via Business Analytics.

En klar majoritet av våra lönsamhetsprojekt är vid en implementering kassaflödesneutrala redan under första året!

Lönsamhet – Göteborg

– Claesson & Partners –

Just nu är vi omkring 20 konsulter som arbetar tillsammans på kontoret i Göteborg. Även om kontoret är på västkusten så är vår arbetsplats hela Sverige. Du hittar oss längst upp i Kiruna och längst ner i Skåne. Vi är där uppdragen finns.