Nya smarta funktioner i Excel

Nya smarta funktioner i Excel

Sitter du kanske ofta i Excel och knådar data? Då bör du ha koll på två nya funktioner som kommer underlätta din vardag.

Funktion #1: XLOOKUP (XLETAUPP)

Du är säkerligen bekant med VLOOKUP (LETARAD) och kanske också HLOOKUP. Men visste du att i Office 365 kommer nya funktionen XLOOUP som enligt Microsoft kommer att ersätta sina två föregångare. I denna funktion kan du själv bestämma vad du vill slå upp mot och returnera och är således inte längre begränsad till att värden för uppslag måste befinna sig i början av en matris.

Exempel 1 – Slå upp värdet i cell G2 i E-kolumnen och plocka värdet i B-kolumnen:

=XLOOKUP(G2,E:E,B:B)

Exempel 2 – Slå upp värdet i cell F2 mot B-kolumnen och plocka värdet ur D-kolumnen:

=XLOOKUP(F2,B2:B11,D2:D11)

Funktion #2: SWITCH (VÄXLA)

Är du bekant med DAX-kod så är denna funktion inte något nytt men introduceras nyligen för Excel i Office 2019 och Office 365. Till skillnad från XLOOKUP så kräver SWITCH ingen uppslagsmatris. Listan skapas istället direkt i formeln.

Exempel 1 – Slå upp värdet i A3 och sätt text enligt formel för värden 1,2 respektive 3.

= SWITCH(A3,1,”Dåligt”,2,”Medel”,3,”Bra”)

Exempel 2 – Segmentering av numeriska värden:

= SWITCH(TRUE,  C2<14, ”mindre än 14”,   AND(C2>=14,C2<=20), ”14-20”,   C2>20, ”Större än 20”)

Behöver ni se över om det finns utrymme för ökad effektivitet i era uppföljningsprocesser? Kontakta oss på ckab@claessonpartners.se