Ombytta roller!

Ombytta roller!

I rollen som konsult får vi, i de allra flesta fall, stå framme vid tavlan och hålla i taktpinnen men idag fick våra kollegor Cecilia och Julia tillfället att sitta ner och lära sig mer om olika typer av lärstilar medan kunden stod för utbildningen.

Under förmiddagen diskuterade vi olika lärstilar (visuell, auditiv & kinestetisk) och hur vi människor lär ut och lär in information beroende på vilken lärstil vi föredrar. Utöver lärostilar pratade vi kort om hur hjärnan och vår uppmärksamhet påverkas av olika yttre faktorer och vad vi bör tänka lite extra på för att fånga våra åhörares intresse.

Vi tackar för en bra och lite ovanlig förmiddag!