Optimera administrationen

Optimera administrationen

Drygt 80% av alla större företag har etablerat Shared Service Center (SSC) för ekonomi och ca 60% för HR. När vi pratar med kunderna till SSC om vad de värdesätter mest så är det 1) Låga kostnader 2) Snabba svar och 3) Flexibilitet.

När vi sedan tittar på kopplingen mellan hur nöjd man är med SSC’s leveranser så ser vi en stark koppling mellan nöjdhet och hur tydliga tjänsterna som SSC tillhandahåller är.

Ett SSC ska alltså tillhandahålla tydligt definierade, kostnadseffektiva tjänster, där och då verksamheten behöver det och dessutom med hög flexibilitet. Hur får vi ihop det?

Svaret är enkelt om du frågar oss! Det handlar om en effektiv mix av klassisk Shared Service-teori och robust RPA-teknik, två teorier som väldigt tydligt hänger ihop.

Ta en digital kaffekopp med oss så berättar vi mer!

jakob.sandberg@claessonpartners.se

0708-998215