Organisationsutveckling

ORGANISATIONSUTVECKLING

I dagens utveckling måste du lyckas med en omöjlig kombination – uppfylla krav på högre lönsamhet och högre effektivitet i kombination med ökad kvalitet och unika kunderbjudanden. Samtidigt är det ett krav för framtida konkurrenskraft.
Ledord är organisationsutveckling!

ORGANISATIONSUTVECKLING

– Organisationen stannar utan utveckling –

Vi har lång erfarenhet av att arbete med organisationsutveckling, både inom den privata och den offentliga sektorn. Uppdragen har omfattat organisationsutveckling av såväl administrativa verksamheter, som tillverkade industrier och där det gemensamma syftet har varit att utveckla organisationen och dess processer.

Organisationsutveckling kan handla om att öka effektiviteten, korta ledtiderna, öka kvalitén och/eller sänka kostnaderna. Gemensamt för våra projekt är att vi arbetar med konkreta effektmål, som kan värderas i lönsamhet och kvalitet. Vi säkerställer att satta effektmål verkligen nås.

 

Kundcase inom organisationsutveckling: KLICKA HÄR

Shared Service Center (SSC)

– SSC skapar möjligheter att frigöra tid i administrationen –

Genom Shared Service Center kombineras fördelarna i en kundorienterad organisation med efterfrågestyrda tjänster med skalfördelar och standardiserade processer och system.

 

Effektivisering och kvalitetsförbättringar uppstår inom tre olika områden:

– Automatisera och inför helt nya arbetssätt
– Konsolidering för att dra nytta av skalfördelar
– Standardisering av processer, rutiner, system

Oavsett om det är en förstudie, design eller införande av ett helt Shared Service Center så hjälper vi er att lyckas. Vi har erfarenhet av att utforma och etablera Shared Service Center både inom privat och offentlig sektor, där vi drivit arbetet från ax till limpa.

Många Shared Service Center är idag uppsatta som rena centraliseringar och där vi av erfarenhet vet att stora potentialer går förlorade. Vi hjälper befintliga SSC att nå sin fulla potential.

 

Kundcase inom Shared Service Center.

LEAN

– Det handlar inte om att jobba fortare utan smartare –

Lean handlar om att lägga så lite resurser som möjligt på att leverera exakt det kunden vill ha. Filosofin omfattar en helhet som kombinerar verksamhetens kultur i grunden, med principer, konkreta arbetssätt och verktyg. Lean kan, rätt infört, vara en både kraftfull och långsiktig lösning för att hantera utmaningar och rusta organisationer för framtiden.
Grundtanken handlar om att vi ska arbeta smartare, inte springa snabbare, för att uppnå önskat resultat.

Vi hjälper våra kunder med att införa Lean.
Arbetet omfattas av att förändra verksamhetens processer, organisationen kring dem, utbilda i och implementera konkreta verktyg, samt att etablera ett forum för att arbeta med ständiga förbättringar.

Syftet är att eliminera icke värdeskapande tid, öka kvalitén, öka medarbetarnas delaktighet och sänka kostnaderna.

 

Kundcase inom Lean.

REKOMMENDERAD LÄSNING SSC OCH LEAN

 

Shared Services – a manager’s journey
Melchior

Essentials of Shared Services
Bergeron

Detta är LEAN
Modig & Åhlström

Att leda med LEAN
Erikson, Fischer & Monsted

LEAN med hjärta och kreativitet
Runebjörk & Wendelby

The Toyota Way
Womack, Jones & Roos

REKOMMENDERAD LÄSNING: Klicka här

 

Beyond change management
Anderson & Ackerman Anderson

Organisationsutveckling Göteborg

– Claesson & Partners –

Just nu är vi omkring 20 konsulter som arbetar tillsammans på kontoret i Göteborg. Även om kontoret är på västkusten så är vår arbetsplats hela Sverige. Du hittar oss längst upp i Kiruna och längst ner i Skåne. Vi är där uppdragen finns.