Knosters förändringsmatris

Nödvändiga förutsättningar för en lyckad förändring

Insats/Effektmatris (Pick-chart)

Ett verktyg för att sortera och prioritera förbättringsidéer

Fiskbensdiagram

Ett verktyg för att visualisera grundorsakerna till ett problem

Affärsplan

Ett verktyg för att kommunicera, styra & sätta riktning

Förändringsledning

Kotter åtta steg

Styrmodell

En modell som måste stödjas av affärssystem

Du Pont-modellen

Ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet

Alternativa Konsolideringsmetoder

Tre metoder för att bygga ett SSC

Lönsamhetsmodell

En modell som bygger på ABC-kalkylering

Kuben

Förändringsprocessens fyra aspekter

Möjliggöra ekonomiska ansvar

INPUT/OUTPUT

Outsourcingkontrakt

Kravställning i fyra nivåer

Förändringshjulet

Behåll fokus genom förändringshjulet