Alan Smith

Why you should love statistics

David Lee

Why jobs of the future won't feel like work

Robert Kaplan

Vikten av att ha relevant information

Charles Leadbeater

Vem kan vi samarbeta med för att skapa värde?

David Autor

Kommer automatiseringen att ta våra jobb?

Dave Ulrich

Transformationsmodell för HR

Patric Lencioni

De fyra diciplinerna för hälsosamma organisationer

Ingemar Claesson

Om controllernas nya roll

Jim Collins

Good to be Great

Kent Stenstrand

Om controllerutbildningen på FAR

John Kotter

Change Management vs. Change Leadership