Frukostseminarium

Styra mot strategi och lönsamhet

Frukostseminarium

Så styr du mot din strategi och lönsamhet

Claesson & Partners har 50 år av erfarenhet kring framtagande och implementation av styrmodeller i flertalet olika branscher.

Vad är en styrmodell och varför är den så viktig?
Styrmodellen är den röda tråden som styr hur vi agerar, mäter och följer upp vår verksamhet i syfte att styra mot strategin och lönsamhet.

29:e november

8:30-9:30 (frukost serveras från kl. 8:00)

Kaserntorget 5, Göteborg

Vid frågor kontakta CKAB@claessonpartners.se

Vad kommer vi att tala om?

• Komponenterna i en styrmodell – Vilka de är, hur de samspelar för att styra organisationens beteende och vad som händer när dessa inte hänger ihop.

• Vår metodik – Hur du går tillväga för att ta fram eller förändra befintlig styrmodell med utgångspunkt och förankring i vald strategi.

• Implementering av en styrmodell – Konkreta lärdomar från genomförda projekt i form av utmaningar och hur du undviker fallgroparna.

 

Anmälan