The Heart of Change

Titel: The Heart of Change

Författare: John P. Kotter och Dan S. Cohen

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2002, nyutgåva 2012

The heart of Change – Referat

Att driva förändring i stora och små organisationer, privata, offentliga eller ideella kan vara både enkelt men också väldigt svårt. För att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt måste det drivas i en strukturerad form i vilken man utöver att ta hänsyn till strukturer och funktioner bör lägga stor vikt vid att hantera människors beteende.

Kotter har i sin tidigare bok Leading Change format en förändringsprocess i åtta steg med fokus på struktur och funktion. Boken The Heart of Change är ett viktigt komplement till Kotters tidigare bok. Författarna Kotter och Cohen hävdar att förändringsinitiativ ofta misslyckas på grund av att ledare litar alltför mycket på data och analyser för att övertyga sina medarbetare om förändringsinitiativen. The Heart of Change bygger på de åtta förändringsstegen, men påvisar att om man ska lyckas med förändringsarbetet måste man förändra människors beteende och för att ändra människors beteende måste man lyckas med att tala till människors känslor.

Författarna menar att den dynamik som uppnås när man lyckas få sina medarbetare att se, förstå och känna behovet av förändring, är den dynamik som är avgörande för att lyckas med en genomgripande organisationsförändring.

Med historier från det verkliga livet, visar författarna hur team och individer kan bli motiverade och aktiverade för att övervinna hinder för att kunna förändra, förändras och producera fantastiska resultat.

Boken innehåller praktiska tips och kan ses som en guide för förändringsledare för hur man på ett effektivt sätt leder en framgångsrik förändringsresa, praktiska tips som går att använda i alla typer av organisationer. Boken rekommenderas varmt till de som står inför utmaningen att leda en stor förändring.