I DO AND I UNDERSTAND

UTBILDNING

Vi har våra rötter inom akademin där allting startade för 50 år sedan.
Idag håller vi utbildningar inom alla våra verksamhetsområden och har under åren arbetat för både högskolor och privata utbildningsaktörer.
Vi har också lång erfarenhet inom verksamhetsanpassade utbildningar och utvecklingsprogram.

Lean – Introduktion till ett processorienterat arbetssätt

För att skapa en upplevelsebaserad inlärning har vi flera olika spel inom både Lean produktion och Lean administration att tillgå. Deltagarna får under utbildningsdagen en teoretisk referensram som hela tiden varvas med praktiska exempel för att komma ihåg teorierna i kroppen. Spelen lämpar sig lika väl inom ledningsgruppen som inom ett projekt eller som en rolig och lärorik kick-off för teamet.

Jättebra teamaktivitet som gav förståelse i hur viktigt det är att lyssna på varandra och att små förändringar kan ge väldigt stora resultat. Lean går visst att applicera i administration!
Utbildningen blev en ögonöppnare för hur stor påverkan vi faktiskt har på resultatet redan i första kundkontakten

Lönsam försäljning – Hur påverkas räntabiliteten?

Företagsspel och simulering för exempelvis er säljkår i syfte att förstå alla de parametrar som påverkar lönsamheten ur ett räntabilitetsperspektiv.
Efter avslutad utbildning kommer de ekonomiska sambanden och hur vi var och en kan påverka detta vara tydligt i gruppen, något som lägger grunden för en lönsam utveckling av verksamheten.

Controllerutbildning – Från förvaltare till utvecklare!

En Controllers roll är att måla upp ekonomiska konsekvenser av strategiska val, ett synsätt som vi inte bara tror på i teorin. Vi erbjuder därför skräddarsydda utbildningar för verksamhetens Controllers för att utvecklas som en mer proaktiv partner till verksamheten. Under utbildningen arbetar vi tillsammans med allt ifrån strategier och styrmodeller till presentationsteknik och kommunikation, detta för att möjliggöra förflyttningen.
Syftet med utbildningen är att stärka Controllerns roll genom att proaktivt bidra i både affärsanalys och strategiarbete.

Problemet med Excel är att det alltid ser så rätt ut - Vi måste förstå vad vi analyserar!
Power BI ger en bra överblick och sparar mycket tid i uppföljningsarbetet

Power BI – Controllerns bästa vän

Power BI hjälper användaren att distribuera snygg visualisering av information och är en möjliggörare för beslutsfattare att interagera med, kommentera och dela information sömlöst.

Vi erbjuder dig den lilla knuff som krävs för att ta sig över tröskeln och bli en frekvent och mogen användare av Power BI. Vi håller en genomgång av de olika komponenterna samt en demo för att du som användare skall känna dig trygg och komma igång.