Utbildningspartner till Lean Forum

Utbildningspartner till Lean Forum

Claesson & Partners är en utbildningspartner till den ideella föreningen Lean Forum, vars uppgift är att vara samhällets ledande inspiratör och kommunikatör för att maximera värde och minimera slöseri. Lean Forum är mest känt för sina konferenser som är mötesplatserna för alla som brinner för lean och vill ta del av den spännande kunskapsutvecklingen som sker i organisationer och den akademiska världen.

Varje år uppmärksammar Lean Forum föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset. De delar också ut pris för Årets exjobb inom lean. Ett annat syfte är att sprida kunskap, både genom utbildningar och genom att översätta och sälja böcker. Lean Forum har bland annat varit ansvariga för översättningen av boken ”The Toyota Way” av Jeffrey K. Liker.

Vårt utbildningssamarbetet med Lean forum kommer att bidra till ett fantastiskt kunskapsutbyte och spännande utvecklingsmöjligheter, både oss samarbetspartners emellan, men framförallt emellan oss och alla de medlemmar som tillsammans bygger forumet.
Läs gärna mer om Lean Forum på deras hemsida.