utveckling claesson partners

UTVECKLING

I dagens verksamhetsutveckling måste du lyckas med en omöjlig kombination – uppfylla krav på högre lönsamhet och högre effektivitet i kombination med ökad kvalitet och unika kunderbjudanden. Samtidigt är det ett krav för framtida konkurrenskraft. Ledord är utveckling!

Shared Service Center (SSC)

– SSC skapar möjligheter att frigöra tid i administrationen –

 

Vi hjälper våra kunder med förstudie, design och införande av Shared Service Center. Vi hjälper befintliga SSC att nå sin fulla potential.

Genom Shared Service Center kombineras fördelarna i en kundorienterad organisation med efterfrågestyrda tjänster med skalfördelar och standardiserade processer och system. Effektivisering och kvalitetsförbättringar uppstår inom tre olika områden:

  • Automatisera och inför helt nya arbetssätt
  • Konsolidering för att dra nytta av skalfördelar
  • Standardisering av processer, rutiner, system

LEAN

– Det handlar inte om att jobba fortare utan smartare –

 

Vi hjälper våra kunder att med införa Lean och förändra processer, organisering, konkreta verktyg och forum för att frigöra tid, öka kvalitet, öka delaktighet och sänka kostnader.

Lean handlar om att lägga så lite resurser som möjligt på att leverera exakt det kunden vill ha. Lean omfattar en helhet som kombinerar övergripande filosofi och principer med konkreta arbetssätt och verktyg. Lean kan, rätt infört, vara en både kraftfull och långsiktig lösning för att hantera utmaningar och rusta organisationer för framtiden.

VERKSAMHETSUTVECKLING

– Verksamheter stannar utan utveckling –

 

Vi hjälper våra kunder inom privat och offentlig sektioner, inom både administration och produktion att utveckla sin verksamhet och sina processer.

Det kan handla om att öka effektivisering, korta ledtider, öka kvalitet eller sänka kostnader. Gemensamt för projekten är att vi arbetar med konkreta effektmål som kan värderas i lönsamhet och kvalitet. Vi säkerställer att satta effektmål verkligen nås.

REKOMMENDERAD LÄSNING SSC OCH LEAN

 

Shared Services – a manager’s journey
Melchior

Essentials of Shared Services
Bergeron

Detta är LEAN
Modig & Åhlström

Att leda med LEAN
Erikson, Fischer & Monsted

LEAN med hjärta och kreativitet
Runebjörk & Wendelby

The Toyota Way
Womack, Jones & Roos

REKOMMENDERAD LÄSNING VERKSAMHETSUTVECKLING

 

Beyond change management
Anderson & Ackerman Anderson