Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens

David Lee – ”That’s why jobs of the future won’t feel like work”.

 

I 29 av 50 delstater i USA är chaufför det vanligaste yrket. Men i vår tid där Artificiell Intelligent, digitalisering och robotisering snabbt smyger sig på, vad kommer då hända när vi har självkörande bilar, inte lagar vår egen mat eller när robotar diagnostiserar våra sjukdomar?

En ny studie från Forrester Researchers hävdar att 25 miljoner jobb som finns idag kommer försvinna inom de närmsta 10 åren. Även kvalificerade jobb som innebär analys och beslutsfattande börjar succesivt ersättas av robotteknik och mjukvara. Hur vi ska möta denna stora förändring är en högst aktuell och viktig fråga. Innovationsexperten David Lee anser att en avgörande åtgärd är att skapa arbetsplatser, som frigör människans inre talanger och passioner. Vid skapandet av nya jobb bör fokus inte vara på själva arbetsuppgifterna utan på de anställdas kompetenser och drivkrafter. En robot kommer aldrig kunna se de samband, vara lika kreativ eller lösa de problem som en människa kan. Och det är just dessa förmågor som framtidens jobb måste fånga upp och använda. Vi måste få vara mer människa på våra arbetsplatser.

“Start asking people what problems they're inspired to solve and what talents they want to bring to work. When you invite people to be more, they can amaze us with how much more they can be”

Effekten av att skapa framtidens arbeten på detta sätt kommer innebära förändringar, så som mindre rutiner, fasta arbetsplatser och titlar, och istället mer utrymme för kreativitet och flexibilitet. Idag kanske tanken på detta känns omöjlig och ostrukturerat, men ska vi möta den framtid som redan är närvarande behöver vi ändra vår syn och vårt mindset kring vad ett jobb är. Kanske kommer det inte spela någon roll om det är måndag eller lördag eller om vi ens har arbetsgivare eller kollegor som idag – ”That’s why jobs of the future won’t feel like work”.