Why you should love statistics

Why you should love statistics

Statistic – the sciense of us

Många av oss tror gott om oss själva när det kommer till att uppskatta olika typer av data och statistik. Vi har även en tendens till att kategorisera människan i två grupper; de som har ”sifferhuvud” och de som inte har ”sifferhuvud”. Detta sätt att kategorisera är falskt, det är en förenklad delning enligt Alan Smith, expert inom datavisualisering. Han visar på hur fel vår uppfattning kan vara mellan vad vi vet och vad vi tror att vi vet. Ett exempel är en undersökning han gjorde med flertalet japaner, där de fick frågan om hur många invånare av 100 som bor på landsbygden i Japan. Japanerna uppskattade 56 av 100 men där verkligheten är 7 av 100. Alan har fler liknande exempel där mycket felaktiga gissningar görs. Han och flera forskare anser att detta är ett globalt problem, då det dels påverkar vårt beslutsfattande men också hur vi är och agerar gentemot samhället och andra människor.
”Sifferhuvud” eller ej, vi alla behöver kunna förstå och tillämpa statistik som ett verktyg för att förklara vårt beteende och vår omvärld.