C&P_2023_Website_0287_WEBB_FINAL_business_analytics_jpg

Business Analytics

I dagens affärsvärld är tillgången på information och insikter avgörande för konkurrenskraft. Inom Business Analytics används avancerade tekniker för att samla in, analysera och tolka data för informerade beslut och bättre affärsresultat. Effektiva processer för hantering och analys av information främjar en faktabaserad, datadriven arbetsmetod och högkvalitativ styrning. Genom Business Analytics kan företag identifiera trender, förutse framtida mönster, optimera processer och förbättra ekonomiska resultat.

vad vi hjälper till med

  • Datadriven styrning ​
  • BI-strategi​
  • Rådgivande BI & Analytics​
  • Technology assessment
  • Implementation av styrmodell​
  • Implementation av kalkylmodell​
  • Lösningsarkitekt och utveckling av datalager och visualisering​

BUSINESS INTELLIGENCE-VERKTYG

Vi har stor erfarenhet av olika typer av BI-verktyg och besitter gedigen kompetens inom marknadens främsta beslutsstödsystem såsom Power BI, Qlik-plattformen och Tableau. Därför kan vi anpassa lösningen till din organisation och vad ni redan har på plats. Genom att använda dessa verktyg skapar vi intuitiva och lättillgängliga dashboards och rapporter som ger användarna enkel åtkomst till kritisk information för beslutsfattande.​

Faktabaserade och datadrivna beslut

Vi tillhandahåller Business Intelligence (BI) och Analytics för att stödja företag och verksamhetsledare med faktabaserat och datadrivet beslutsfattande. Tjänsten spänner brett över våra kompetensområden styrning, lönsamhet och organisationsutveckling men kan även erbjudas som en fristående tjänst vid specifika behov.​

Genom vår erfarenhet vet vi att det kan vara utmanande och frustrerande att navigera bland de många olika produkter och tjänster som finns tillgängliga. Frågor om funktionalitet och kostnad är vanliga bekymmer för företagsledningen. Vi hjälper dig att identifiera rätt data, rätt verktyg och rätt lösning som passar bäst för din verksamhet och dina behov.

AZURE OCH MOLNBASERAD DATALAGER​

Vi utnyttjar Microsofts Azure-plattform för att skapa kraftfulla och skalbara molnbaserade datalager. Med dessa lösningar kan du dra nytta av avancerade analysverktyg och säkerställa att din data är tillgänglig och säker i molnet.​

DATA WAREHOUSE OCH DATA LAKE​

Vi bygger robusta data warehouse-lösningar och data lakes för att säkerställa att din organisation har tillgång till en strukturerad och integrerad datamiljö. Genom att använda beprövade metoder som Extract, Transform, Load (ETL) och metadatastyrd ETL ser vi till att ditt datalager är effektivt och hållbart.​

MASTERDATA OCH MASTER DATA MANAGEMENT (MDM)​

För att skapa en enhetlig och pålitlig datagrund hjälper vi till att implementera Master Data Management (MDM). Genom att hantera masterdata på ett strukturerat sätt säkerställer vi kvalitet och konsekvent nyttjande i hela organisationen.​

rekommenderad läsning

  • Davenport T.H., Harris J. & Abney D. (2017). Competing on analytics: the new science of winning. Harvard Business Review Press.
  • Ayres I. (2008). Super crunchers: why thinking-by-numbers is the new way to be smart. Random House Publishing Group. 
  • Lewis M. (2004). Moneyball: the art of winning an unfair game. WW Norton Co.