C&P_2023_Website_0766_WEBB_FINAL_utbildning_jpg

Utbildning

Vi på Claesson & Partners har våra rötter inom akademin där allting startade för drygt 50 år sedan. Idag håller vi utbildningar inom alla våra verksamhetsområden både på högskolor och hos privata utbildningspartners. Vi erbjuder även standardiserade såväl som skräddarsydda utbildningar och utvecklingsprogram till kunder och övriga organisationer.

LÖNSAM FÖRSÄLJNING – HUR PÅVERKAS RÄNTABILITETEN?

Vi tillhandahåller företagsspel och simuleringar för att förklara alla de faktorer som påverkar lönsamheten, särskilt sett ur ett räntabilitetsperspektiv. Efter avslutad utbildning kommer gruppen ha en tydlig förståelse för ekonomiska samband och individens roll i detta, vilket bygger grunden för en lönsam utveckling av företaget.

Utbildningen blev en ögonöppnare för hur stor påverkan vi faktiskt har på resultatet redan i första kundkontakten

Jättebra teamaktivitet som gav förståelse i hur viktigt det är att lyssna på varandra och att små förändringar kan ge väldigt stora resultat. Lean går visst att applicera i administration!

LEAN – INTRODUKTION TILL ETT PROCESSORIENTERAT ARBETSSÄTT

För att främja upplevelsebaserad inlärning har vi ett utbud av olika spel inom både Lean produktion och Lean administration tillgängliga. Deltagarna får en teoretisk grund under utbildningsdagen som förstärks med praktiska exempel. Våra spel passar lika bra för ledningsgrupper, projektgrupper eller som en rolig och lärorik kick-off för teamet.

CONTROLLERUTBILDNING – FRÅN FÖRVALTARE TILL UTVECKLARE

Controllers spelar en nyckelroll i att synliggöra ekonomiska konsekvenser av strategiska val. Vårt fokus ligger inte bara på teori utan vi skräddarsyr utbildningar för att utveckla Controllers till proaktiva partners i verksamheten. Programmet omfattar allt från strategier och styrmodeller till kommunikation, för att stärka rollen genom att bidra proaktivt inom affärsanalys och strategiskt arbete.

Problemet med Excel är att det alltid ser så rätt ut - Vi måste förstå vad vi analyserar!

Power BI ger en bra överblick och sparar mycket tid i uppföljningsarbetet

POWER BI – CONTROLLERNS BÄSTA VÄN

Power BI hjälper användaren att distribuera attraktiva visualiseringar och ger beslutsfattare möjlighet att interagera, kommentera och dela information smidigt. Vi hjälper dig ta steget till att bli en rutinerad användare av Power BI. Vi håller en genomgång av de olika komponenterna samt en demo för att du som användare skall känna dig trygg och komma igång.

Hör av dig, så berättar vi mer!