C&P_2023_Website_0449_WEBB_FINAL_organisationsutveckling_jpg

Organisations­­utveckling

För att bibehålla framtida konkurrenskraft måste organisationer balansera högre lönsamhet med ökad effektivitet och förbättrad kvalitet. Samtidigt finns det ett krav på organisationerna att tillhandahålla unika kunderbjudanden. Nyckeln ligger i organisationsutveckling, vilket innebär strategiska förändringar för att optimera struktur, processer och kultur.

vad vi hjälper till med

 • Processkartläggning
 • Organisationsöversyn
 • Etablering eller optimering av SSC
 • Implementering ett processorienterat arbetssätt
 • Robotics

Organisationen stannar utan utveckling

På Claesson & Partners har vi lång erfarenhet av organisationsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Våra uppdrag omfattar administrativa verksamheter såväl som tillverkningsindustrier, med det gemensamma målet att utveckla organisationen och standardisera samt konsolidera dess processer.

Organisationsutveckling strävar efter att öka effektivitet, förkorta ledtider, höja kvaliteten och/eller minska kostnaderna. I våra projekt arbetar vi med tydligt definierade effektmål som mäts utifrån lönsamhet och kvalitet, och vi säkerställer att dessa mål faktiskt uppnås.

Shared service center (SSC)

Genom Shared Service Center (SSC) kombineras fördelarna från kundorienterade organisationer med efterfrågestyrda tjänster, skalfördelar och standardiserade och konsoliderade processer/system. Detta gör det möjligt att frigöra tid i administrationen och samtidigt höja effektiviteten och kvaliteten genom automatisering och införande av nya arbetssätt.

Idag är många SSC endast samlokaliserade och missar därmed möjligheter till ytterligare effektivisering och förbättringar. Vi tar befintliga SSC och lyfter dem till sin fulla potential genom strategiska åtgärder och optimering av funktioner. Oavsett om det gäller planering, design, lansering eller optimering av ett SSC, tar vi ansvar för hela projektet från början till slut.

Lean innebär arbeta smartare, inte springa snabbare

Lean handlar om att leverera exakt det kunden efterfrågar så resurseffektivt som möjligt. Denna helhetsfilosofi innefattar företagets verksamhetskultur, principer, arbetssätt, ledarskap och verktyg. Ett rätt infört leankoncept är ofta en kraftfull och långsiktig lösning för att hantera utmaningar och förbereda organisationer för framtiden.

För att stödja våra kunder erbjuder vi olika typer av utbildningar, inklusive leanspel och leancoachutbildningar, och bistår med processkartläggning och processutveckling. Vi assisterar även vid implementering av daglig styrning samt utformning av tjänstekataloger och service level agreements (SLA). Vår strävan är att skapa en plattform för ständiga förbättringar med målet att minska icke-värdeskapande tid, höja kvaliteten, öka medarbetarnas engagemang och sänka kostnaderna. Kompetens inom det agila arbetssättet är också en del av vår expertis.

Ledarskap, medarbetarskap och psykologisk trygghet

Självledarskap och självstyrande team är områden som vi har erfarenhet av att föreläsa om och arbeta med tillsammans med våra kunder. Det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för chefer så väl som medarbetare inom en organisation. Vi betonar även vikten av psykologisk trygghet för optimalt grupparbete.

REKOMMENDERAD LÄSNING

 • Är det möjligt för organisationer att kombinera Lean och Agile?
 • Designing Effective Organizations
 • Melchior, D. (2007). Shared services: a manager’s journey. Wiley. 
 • Bergeron, B. (2003). Essentials of shared services. Wiley. 
 • Modig, N. & Åhlström P. (2015). Detta är Lean: lösningen på effektivitetsparadoxen. Rheologcia Publishing. 
 • Erikson M., Fischer T. & Mønsted L. (2009). Att leda med Lean. Kommunlitteratur. 
 • Runebjörk I. & Wendleby M. (2013). Lean med hjärta och kreativitet: om autentiskt ledarskap och kommunikation. Ekerlids. 
 • Liker J.F. (2022). The Toyota way. 2. uppl. Liber.