C&P_2023_Website_0709_WEBB_FINAL

Vår historia

Vår historia handlar om affärsmässiga lösningar som gör våra kunder mer lönsamma och/eller effektiva genom tydliga leveranser förankrade i organisationen och väl utvald teori.

MITT NAMN ÄR INGEMAR

När jag skrev mitt examensarbete för en välkänd professor i slutet av 60-talet så fascinerades jag av den starka kopplingen mellan teori och praktik. Detta blev en ledstjärna och efter att ha genomfört ett antal intressanta projekt i medelstora företag fick jag ett stort uppdrag som konsult i ett av våra absolut största verkstadsföretag. Då blev jag tvungen att anställa fler konsulter, och det blev grunden till Claesson & Partners.

Under denna period skedde stora förändringar inom traditionell styrning och redovisning. Den traditionella redovisningen, med inbyggda modeller, utvecklades till att stödja helt nya styrmodeller bland annat genom att de s.k. kodsträngarna förlängdes. Vi kunde nu följa upp ansvarsområden, kundsegment, produktområden och projekt på ett helt nytt sätt. Detta resulterade i att vi under en tjugoårsperiod utbildade ett hundratal stora och medelstora företag i styrning utifrån mått och objekt inom Mekanförbundets RP-projekt (numera Teknikföretagen).

ÖVER 300 FÖRETAG

Under våra drygt femtio verksamma år har vi medverkat vid en total omläggning av ekonomistyrningen i fler än 300 företag. Vårt fokus har varit styrning, strategi och informationsanalys.

Ofta har projekten även inkluderat införande och utveckling av IT-lösningar för att göra informationen tillgänglig. Då bistår vi antingen med kompetensen och den tekniska lösningen själva alternativt samverkar vi med något IT-företag. Då är vi som projektledare länken mellan företagsledning och IT-leverantör.

Idag arbetar vi med ledningsinformationssystem och datalager som ger obegränsade möjligheter att hantera stora mängder data. En gemensam utdataplattform med användarvänliga gränssnitt som stöttar beslutsfattande. Systemen måste fungera men utan rätt information sker ingen förändring.

”Vi kunde nu följa upp ansvarsområden, kundsegment och produktområden på ett helt nytt sätt. Detta gav fantastiska möjligheter.”

STRATEGI I CENTRUM och vikten av att se människan

Samtidigt har vi alltid följt den teoretiska utvecklingen med exempelvis processorientering, lean, aktieägarvärde, balanced scorecard och nya budgetmodeller. Idag är strategi ledstjärnan för val gällande vad som ska göras respektive väljas bort. Samtidigt är förändringsledning en viktig komponent eftersom det alltid är viktigt att få med sig människorna i projekten.

Strategi utgår ofta från ett kundvärdeerbjudande. Bakom kundvärdeerbjudandet måste det finnas specifika processer som kan leverera det man lovat. Detta har också bidragit till att den kundfokuserade activity based costing (ABC)-kalkylen har blivit väsentlig för beslutsfattandet genom att tydliggöra var företag tjänar pengar och hur dess produktlönsamhet ser ut. Inom detta område har vi skapat stora förändringar i företags lönsamhetsstyrning.

Med ena foten i akademin

Företag styrs inte av system och rutiner utan av förståelse. Därför har vi fokus på utbildning i många olika sammanhang, exempelvis vid handelshögskolor och universitet, olika MBA-utbildningar, företagsledarutbildningar och i samarbete med branschorganisationer m.m.

Idag tillhör vi de få konsultföretag som har passerat 50-årsgränsen. Det bygger förmodligen på kombinationen nytänkande och erfarenhet!

Välkommen till oss på Claesson & Partners

De bästa hälsningar/

Ingemar Claesson

Grundare och HEDERSDOKTOR