Visste du att du kan anpassa ditt tema i Power BI?

Visste du att du kan anpassa ditt tema i Power BI?

Microsoft Power BI är ett marknadsledande beslutsstödsverktyg och kommer med nya uppdateringar och funktioner varje månad. Framförallt är Power BI känt som ett lättanvänt verktyg med kort startsträcka för nya användare vilket gör det enkelt för företag att ta del av nya insikter i sin affärsdata.
I denna följetång delar våra BI-konsulter med sig av lite olika tips på funktionalitet och användningsområden för Power BI.

Tips #1: Visste du att du kan anpassa ditt tema i Power BI?
I Power BI finns det flera standardteman du som användare kan välja, men ibland kanske du vill välja färg och font själv. Tidigare kunde du endast välja andra färger i själva visualiseringen, vilket kunde innebära merjobb då du var tvungen att uppdatera färgerna i varje visualisering, alternativt fick du bygga ett tema i JSON. Idag kan du anpassa temat direkt i Power BI!

Nedan får du en enkel guide:

Är du nyfiken på Power BI och vill veta mer? Kontakta oss på ckab@claessonpartners.se