Kundcase

Optimera din verksamhet med rätt fakta

Problem

Bristfällig insyn och effektivitet i verksamheten.

Lösning

Lösningen blev att synliggöra komplexiteten i verksamheten, visualisera den verkliga effektiviteten och konkretisera de antaganden som tidigare bara hade baserats på känsla.

Resultat

Genomlysningen resulterade i en mer transparent och effektiv verksamhet.

Utmaning

Att hantera mytbildning, bristande acceptans och antaganden som endast baserades på känsla.

Projektbeskrivning

För att öka tillgänglighet och service för kunderna hade ett call center inrättats. Insyn och effektivitet i verksamheten var dock bristfällig och uppdraget omfattade genomlysning av verksamheten för att identifiera förbättringspotentialer.

Under projektet framkom att mycket av problematiken grundades i att verksamheten inte var accepterad inom organisationen. För att hantera detta valde vi att bemöta argumenten med fakta. Vi synliggjorde komplexiteten i verksamheten, visualiserade den verkliga effektiviteten och konkretiserade de antaganden som tidigare bara baserats på känsla. För att nå en ökad acceptans för call centret ansåg vi att åtgärder borde genomföras inom tre områden som alla hade effekt på acceptansen.

För att komma till rätta med den överkapacitet som identifierats beslutades att minska verksamhetens omfattning. Detta resulterade i en mer effektiv organisation. Resultatet av genomlysningen blev också att organisationen fick en bättre insyn i call centret och inställningen till det arbete som bedrevs där blev mer positivt.